جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 24/7/68 شماره دادنامه 46 کلاسه پرونده 64/62
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: جانشین سرپرست دادسرای پاسداران منطقه 3 مازندان مرکز ساری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه و دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران و فرماندهی سپاه پاسداران منطقه 5 ثامن الائمه, در خصوص اعطای سکه پاداش سال 1363.
مقدمه و گردش کار: شاکی بشرح نامه تقدیمی بدیوان , اعلام داشته است: در سپاه بخشنامه و دستورالعملی تبصره 4 تلکس ستتاد منطقه 5 و دستورالعمل ناحیه مازندران بندهای 1 الی 7 غیر اصولی, موجب تضییع حقوق حقه پرسنل مومن و جانباز آن, که مثلاً بحسب حادثه ای مرتکب جرم نظامی و انتظامی یا عمومی شده, و محکومیت تعلیقی دارند, گردیده. لذا درخواست ابطال آن را دارد.
رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران در پاسخ اعلام داشته: نظر به مصوبه 29/10/63 هیات محترم وزیران و ابلاغ شماره 9053 مورخه 8/11/63 آن بکلیه دستگاههای دولتی, اعطاء سکه به افراد , منوط به رضایت از خدمات آنان شده است. لذا , برابر تصویب شورایعالی سپاه, محکومیت به تعزیر یا حبس بعنوان عدم رضایت سپاه, از فرد تعیین شده, و طبعاً پاداش برای این دسته از افراد موضوعیت ندارد.
همچنین نماینده و رابط نخست وزیری با دیوان عدالت اداری, در پاسخ شکایت مذکور, اعلام داشته اند اصولاً اعطای پاداش با توجه بماده 41 قانون استخدام کشوری و اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, جنبه الزامی نداشته , و جزء حقوق مکتسبه نمیباشد. و با توجه به مفاد ماده 41 قانون استخدام کشوری, پاداش بخدمات برجسته تعلق گرفته, و در بند 1 مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/63 هیات وزیران نیز پرداخت پاداش آخر سال عیدی مشروط به رضایت از خدمات مستخدمین گردیده است. علیهذا, دستورالعملهای مزبور, از طرف ستاد مرکزی پاسداران و دیگر مشمولین سپاه, بلا ایراد می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
تصمی دیوان
موضوع شکایت و خواسته , بلحاظ اینکه مخالفت بخشنامه یا دستورالعمل با مصوبه هیات دولت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, نبوده بنابراین قابل طرح در هیات عمومی , تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی

-------------------------------------------------

کلیه پایگاههای تابعه ناحیه مازندران - پرسنلی کارگزینی
ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه مازنداران -پرسنلی کارگزینی
پاسخ به استعلام
با سلام و تحیات الهی : بدینوسیله پاسخ سئوالات از پایگاهها در رابطه با سکه سال 63 بشرح ذیل ارسال می گردد.
- به آن دسته از برادانیکه ترک خدمت و متمرد میباشند سکه تعلق نمیگیرد.
- به نیروهائیکه با داشتن مشکلات به جبهه نرفتند و سپاه از آنها خواسته تا تشکیل کمیسیون مشکلات در ؟ ببرند و کمیسیون مشکلات آنها را تائید کرده و یا در حکم کمیسیون عنوان شده که میتوانند استعفاء دهند بعد از حکم کمیسیون در پایگاه مشغول بوده اند و جواب استعفای آنها در سال 64 از مرکز ارسال شده سکه میگردد. ولی اگر پس از پر نمودن فرم تقاضای استعفای در بیرون بسر می بردند سکه تعلق نمیگرد.
به نیروهائیکه بنا به جرائمی محکوم به (حبس یا تعزیر یا تبعید یا شلاق) چه تعلیقی و چه اجرائی محکوم میباشند سکه تعلق نمیگیرد.
به نیروهائیکه کمیسیون مشخص نمود باید اعزام شوند ولی آنها را اعزام سرباز زدند و بعداً اعزام شدندمدت حقوق تعلق نمیگرد و اگر تا پانزده روز متوالی بوده سکه هم تعلق نمیگیرد.
- نیروهائیکه پانزده روز متوالی غیبت کرده اند سکه تعلق نمیگیرد.
- به نیروهائیکه از سامزان رزم بدون اجازه برگشتند اگر سازمان رزم پس از استعلام موارد را بدون اجازه پس دهد و از پانزده روز بیشتر باشد ترک خدمت محسوب شده سکه تعلق نمیگیرد.
- برادرانیکه ویژه بوده اند وتبدیل عضویت شده اند اگر شرایطی را که در تلسکهای ارسالی سال 63 رابطه باسکه عنوان شده دارا باشند سکه تعلق میگیرد.
- نیروهائیکه که نیمه وقت در سپاه کار کرده اند طبق ارسالی از فرماندهی ناحیه به فرماندهی پایگاهها رابطه با سکه سال 63 تعلق نمیگیرد.
والسلام علیکم و رحمه الله
رئیس ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه مازندران
بسمه تعالی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
46
تاریخ تصویب :
1368/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :