جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


تاریخ 24/12/68 شماره دادنامه 121 کلاسه پرونده 65/61
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی - آقای محسن تافتاچی
موضوع شکایت و خواسته - ابطال ماده 20 آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون نظام وظیفه عمومی مصوب مرداد 64
مقدمه - شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است ماده 20 آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی دائره شمول قانون را توسعه داده و در طریق بیان و توضیح و وصول به قانون تنظیم نشده است نتیجتاً از اخیارات قوه مجریه خارج است و ابطال آنرا خواستارم معاون فرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 66- 206- 10- 06- 401- 4/3/66 در پاسخ اعلام داشته اند با توجه به مفاد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 آئین نامه اجرائی قانون اخیر الذکر توسط چنمد وزارتخانه تهیه و سپس بخش مهم آن به تصویب هیات محترم دولت رسیده است بنابرانی اداره وظیفه عمومی در تصویب آن فاقد سمت بوده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای دیوان
ماده 20 آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی مخالف مواد 36 و 37 قانون مزبور و خروج قوه مجریه از اختیارات در تنظیم و تصویب آئین نامه تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
121
تاریخ تصویب :
1368/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :