جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


بسه تعالی
تاریخ 3/2/70 شماره دادنامه 8 کلاسه پرونده 69/106
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی آزاد واری.
طرف شکایت: اداره وظیفه عمومی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل مورخ 1/7/69.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در سال 69 دستورالعملی از طرف اداره نظام وظیفه عمومی صادر ,که در آن دانشجویان انصرافی دانشگاه آزاد را جهت ثبت نام در دانشگاه سراسری آموزش عالی محق نمیداند, و همچنین در دستورالعمل آمده است که اینگونه دانشجویان باید بخدمت اعزام, و پس از خاتمه خدمت در دانشگاه ثبت نام نمایند. با توجه باینکه در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63 آمده است که: دانشجویان تا زمانیکه به تحصیل اشتغال دارند, و در این زمان بسن مشمولیت برسند, میتوانند بتحصیل ادامه دهند, و از اعزام بخدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود و نامی از دانشگاه آزاد برده نشده. علیهذا ابطال دستورالعمل مذکور مورد تقاست. با انجام تبادل لایحه رئیس اداره وظیفه عمومی بشرح نامه 69/831/10/06/401 - 9/11/69 اعلام داشته اند: برابر ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار معافیت تحصیلی صادر میشود, و چنانچه فردی ترک تحصیل نماید, دیگر نمیتواند از معافیت تحصیلی بهره مند شود. بنابراین چنانچه شاکی از معافیت تحصیل بهره مند گردیده, و در دانشگاه آزاد هم تحصیل میکرده است, وترک تحصیل نموده است, دیگر نمی تواند از معافیت بهره مند گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای. دستورالعمل شماره 573 - 15 - 401 مورخ 1/7/69 اداره وظیفه عمومی باتفاق آراء اعضاء هیات عمومی, مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8
تاریخ تصویب :
1370/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :