جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 23/7/70 شماره دادنامه 87 کلاسه پرونده 69/147
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای موسی اسکندپور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و6 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلم داشته است, رای شماره 660 مورخ 6/8/69 شعبه ششم در خصوص شکایت آقای تیمور پوراسد بطرفیت: گروهان ژاندارمری اهر با دادنامه شماره 628 - 5/6/69 شعبه چهارم دیوان در خصوص شکایت اینجانب بطرفیت گروهان ژاندارمری اهر تعارض داشته و تقاضای رسیدگی در این زمینه را مینمایم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
نظر باینکه بموجب دادنامه شماره 237 مورخ 23/10/69 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اعلان تعارض بین رای شماره 628 مورخ 5/6/69 صادره از شعبه چهارم درباره آقای موسی اسکندر پور و رای مشاره 660 مورخ 6/8/69 صادر از شعبه ششم نسبت به آقای تیمور پوراسد تصمیم مقتضی گرفته شده لذا باتفاق آراء قابل طرح مجدد تشخیص نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری حسین محقق قمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
87
تاریخ تصویب :
1370/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :