جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/10/71 شماره دادنامه 219 کلاسه پرونده 70/163
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: دادستان نظامی فارس.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آئین نامه شماره 12294 - 1/1/س - 13/6/1370 ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابلاغیه ای تحت عنوان آئین نامه بشماره 12294 - 1/1/س مورخه 13/6/1370 به رده های مربوطه صادر نموده که تصویر آن پیوست میباشد از آنجا که با توجه بموارد ذیل اجرای آئین نامه فوق مخالف قانون بوده و دخالت در صلاحیت محاکم قضائی کشور و قانونگزاری میباشد خواهشمند است دسور فرمائید اقدام مقتضی معمول و نتیجه را اعلام فرمائید: 1 - وفق ماده 76 قانون تعزیرات استفاده غیر مجاز جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضائی است. 2- اخذ جریمه و وجوه نقدی که محمل قانونی ندارد و مشخص نیست به چه حسابی واریز و چگونه هزینه خواهد شد فاقد وجهه قانونی است.
رئیس اداره نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 15366/5/40/س - 13/10/71 اعلام داشته اند ابلاغیه 12294/1/1س - 12/6/70 این ستاد در خصوص جریمه تخلفات خودروئی باتوجه باین که دستور لغو آن از سوی ستاد مشترک سپاه صادر گردیده است لذا اجرا نمیشود و موضوعیتی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
با عنایت به لایحه جوابیه موضوع شکوائیه منتفی بوده و موجبی برای رسیدگی هیات تشخیص نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
-------------------------------------
سلام علیکم
باتوجه ابلاغیه های مکرر در خصوص عدم سوار کردن خانواده در خودروهای پلاک نظامی (سپاه), اکنون بدینوسیله به کلیه رده ها ابلاغ میگردد از تاریخ 16/6/70 با متخلفین بشرح ذیل برخورد خواهد شد.
1 - تخلف برای اولین بار: اخذ جریمه نقدی بمبلغ پنجهزار ریال تمام و اخذ تعهد کتبی.
2- تخلف برای دومین بار : اخذ جریمه نقدی بمبلغ ده هزار ریال تمام, توصیف خودرو بمدت یکماه و اخذ تعهد کتبی.
3- تخلف برای سومین بار: اخذ جریمه نقدی بمبلغ پنجهزار ریال تمام, توقیف خودرو کسر خودرو از آمار یگان مربوطه.
تبصره:
1- بازاء هر بار تخلف کارت اتومبیل سوراخ خواهد شد.
2- خودروهای توقیف شده در پارک موتوری در ژیان کل سپاه نگهداری خواهند شد.
3- در خصوص متخلفنی بند 2و3 این آئیننامه در صورتیکه مراتب بدون اطلاع ؟؟؟ صورت گیرد, متخلف بهمراجع قضائی نیز معرفی خواهد شد.
والسلام
رئیس ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
219
تاریخ تصویب :
1371/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :