جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 1/12/71 شماره دادنامه 237 کلاسه پرونده 70/152
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد سجادی.
طرف شکایت: معاونت کارگزینی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13671/40/س- 7/7/70.
مقدمه: شاکی در درخواست تقدیمی اعلام داشته است بخشنامه 13671/40/س- 7/7/70 صادره از معاونت کارگزینی ستاد سپاه پاسداران راجع به برادران پاسدار که قصد کاندیدا شدن در چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند شرایطی علاوه بر قانون مربوطه وضع نموده است از جمله تاریخ تسلیم تقاضای استعفاء را الزاماً 1/8/70 یعنی چهار ماه قبل از موقع ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و موافقت با آنرا نیز ضروری و لاطم دانسته اند در صورتیکه قانون انتخابات صرفاً برای کلیه مشمولین استعفاء دو ماه فرصت برای استعفاء را کافی دانسته و قوبل استعفا نیز شرط نمیباشد بنابراین چون بخشنامه فوق الذکر مغایر و مخالف صریح قانون فوق الاشعار میباشد تقاضای ابطال آنرا دارم.
رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 5/40/س - 25/9/71 اعلام داشته اند 01 ماده 136 قانون استخدامی سپاه نحوه استعفاء در سپاه را بیان نموده است و طی مراحل اجرائی بررسی استعفاء وقت زیادی را میگیرند سپاه با توجه باین مراحل مدت 2 ماه وقت لازم دانسته و لذا متقاضیان را مکلف کرده است که 2 ماه قبل از مدتی که قانون انتخابات تعیین نموده درخواست استعفاء بدهند تا بعد از سیر مراحل و در آخرین مرحله مدت مورد نظر قانون انتخابات هم شروع میشود, لذا این زمان بمعنای افزایش مدت استعفای قبل از انتخابات نیست, اضافه اینکه بند 2 بخشنامه مذکور باین امر صراحت دارد که صرف تکمیل و تحویل فرم تقاضای استعفاء قبولی استعفاء تلقی نمیگردد. 2. قسمت دوم ادعای شاکی بعدم ضرورت موافقت با استعفای متقاضیان اشاره دارد اولاً از قانون انتخابات چنین استنباطی نمیتوان کرد ثانیاً اگر این برداشت از قانون انتخابات شود دیگر اعتباری برای مسئولین و فرماندهان آنهم در تشکیلات نظامی باقی نمیماند باضافه اینکه طبق قسمت اخیر ماده 136 قانون استخدامی سپاه ... استعفاء پرسنل ... با تصویب مقامات مذکور در ماده 87 قانون سپاه انجام میپذیرد وطبیعی است که استعفا باید بتصویب سپاه برسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون مقررات بخشنامه شماره 13671/40/س مورخ 7/7/70 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در باب دستورالعمل نحوه شرکت اعضای سپاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی ناظر به دوره چهارم انتخابات بوده که با انجام انتخابات مزبور منتفی گردیده است رسیدگی به اعتراض نسبت به آن و اظهار نظر در این خصوص بلحاظ ؟ موضوع موردی ندارد و پرونده بایگانی میشود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
------------------------------------------
به: گیرندگان
از: ستاد کل سپاه: اداره نیروی انسانی - معاونت کارگزینی
موضوع: استعفای داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم,
پیرو ابلاغیه شماره 13480 - 1/1/س مورخ 13/7/70
با توجه به اینکه انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش است لذا دستورالعمل نحوه شرکت اعضای سپاه در انتخابات به شرح ذیل ابلاغ میگردد:
1- کلیه افرادی کهمتقاضی شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند بایستی حداکثر تا تاریخ 1/8/70 تقاضای استعفایشان را بارعایت مواد این دستورالعمل مستقیماً به معاونت کارگزینی ستاد کل تحویل نمایند به تقاضایهائی که بعد از تاریخ فوق واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- بدیهی است صرف تکمیل و تحویل فرم تقاضای استعفاء قبول استعفاء تلقی نمی گردد و افراد بایستی شرایط مربوطه که در کمیسیون ماده (4) مدنظر میباشد را دارا باشند.
3- کارگزینی محل خدمت افراد مذکوز موظفند فرم شماره (1) پیوستی را برای آنها تکمیل و به همراه درخواست شخصی آنها طی نامه رسمی با عنایت سلسله مراتب توسط خودشان به معاونت کارگزینی اداره نیروی انسانی ستاد کل ارسال نمایند.
4- درخواستهای واصله به معاونت کارکزینی ستاد کل در کل در کمیسیونی مرکب از نمایندگان فرماندهی کل سپاه رئیس ستاد کل, نمایندگی ولی فقیه در سپاه, سازمان حفاظت اطلاعات و اداره نیروی انسانی ستاد کل رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد. (اداره نیروی انسانی دبیر کمیسیون)
5- چنانچه استعفای افراد مذکور مورد قبول قرار گیرد موظف هستند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ قبول استعفاء از محل خدمت خود تسویه حساب کامل نمایند و رابطه شان با سپاه کاملاً قطع شده باشد. عدم تسویه حساب به موقع به منزله انصراف خواهد بود.
6- شرکت هر یک از اعضاء در انتخابات منوط به ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
نمی شود. بدیهی است در صورت شرکت فردی در انتخابات بدون طی مراحل استعفاء و عدم موافقت ستاد کل سپاه از طریق وزارت کشور و شروای نگهبان از شرکت آنها در انتخابات جلوگیری خواهد شد.
7- بازگشت به خدمت هر یک از مستعفیان مذکور در این دستورالعمل پس از تائید کمیسیون پیگیری فرمان امام قدس سره و داشتن صلاحیت و شرایط لازم برای خدمت در سپاه مطابق قانون استخدامی خواهد بود. مدت خدمت قبلی این افراد بعنوان سنوات مثبت محسوب میشود و تاریثخ شروع پاسداریشان از تاریخ عضویت مجدد خواهد بود.
8 - فرماندهان و مسئولین رده ها موظف هستند اطلاعیه پیوستی را در اسرع وقت به هر نحو ممکن (نصب در تابلوی اعلانات, قرائت در صبحگاه و عنوان کردن در جلسات و...) به اطلاع کلیه پرسنل برسانند.
رئیس ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سرتیپ پاسدار محمد باقر ؟

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
237
تاریخ تصویب :
1371/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :