جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 13/9/72 شماره دادنامه 163 کلاسه پرونده 68/106
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای محمد ابراهیم یوسفی آبگرم.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدمی تقاضای ابطال ماده 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را نموده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و نظامات دولتی ودرخواست ابطال آنها به جهت مخالفت با قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد, که چون اعتراض نسبت به قانون از مصادیق ماده مذکور نیست اعتراض شاکی نسبت بماده 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
163
تاریخ تصویب :
1372/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :