جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 20/6/72 شماره دادنامه 107 کلاسه پرونده 72/82
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای علی اصغر شادمهر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و13و14 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف. شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی بپرونده کلاسه 71/449 موضع شکایت آقای علی اصغر شاد مهر بطرفیت شرکت صنایع هواپیمائی ایران بخواسته برگشت بکار بشرح دادنامه شماره 1569 - 25/11/71 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب. شعبه پنجم در رسیدگی بپرونده کلاسه 70/515 موضوع شکایت آقای سید کاظم سیدین سدیفی بطرفیت شرکت صنایع هواپیمائی ایران بخواسته برگشت بکار بشرح دادنامه شماره 1091 -26/12/70 حکم به نقض اقدامات انجام شده وطرح موضوع در کمیسیون ماده 104 قانون ارتش صادر نموده است.
ج : شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی بپرونده کلاسه 71/203 موضوع شکایت آقای علیرضا نامدار بطرفیت شرکت صنایع هواپیمائی ایران بخواسته برگشت بکار حکم به ورود شکایت و طرح مساله در کمیسیون ماده 104 قانون ارتش صادر نموده است, که این رای با درخواست تجدید نظر صنایع هواپیمائی بشرح دادنامه شماره 470 - 5/5/72 در هیات تجدید نظر دیوان فسخ و حکم برد شکایت شاکی صادر می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بشرح دادنامه شماره 152و 153 مورخ 25/7/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده تکلیف تناقض آراء شعب دیوان در قضیه مطروحه تعیین گردیده و آراء شعب 4و14 دیوان مبنی بر اینکه کارمندان شرکت صنایع هواپیمائی ایران از لحاظ استخدامی مشمول |آئین نامه استخدامی خاص آن شرکت میباشند موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است. بنابرانی اظهار نظر مجدد نسبت به موضوع موردی ندارد و قضیه تابع حکم مقرر در دادنامه مذکور میباشد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
107
تاریخ تصویب :
1372/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :