جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 25/6/74 شماره دادنامه 103 کلاسه رپونده 74/37
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای کرامت انوری به وکالت از شرکت خدماتی تهران پایاب.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 8746 - 1- 1212 مورخ 27/11/73 و 6- 3-101-2 مورخ 6/12/73 معاونت راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: مطابق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد رای وحدت رویه شماره 82 - 23/7/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری, انتخاب شغل برای اشخاص از جمله موکل حق مسلم شرعی و قانونی بوده و هیچکس را نمیتوان از اشتغال بشغلی منع نمود, مگر اینکه شغل مورد نظر خدای ناکرده خلاف مقررات شرعی بوده و بوسیله قانونگذار منع شده باشد. براساس مقررات ماده چهار قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران وظایف شرکت مذکور مشخص و معین گردیده و در هیچ یک از بندهای دوازده گانه ماده موصوف که توسط قانونگذار احضاء شده است ارائه خدمات خودروئی و اخذ استعلامات مربوطه از سازمانهای ذیربط از جمله وزارت دارائی و اخذ عدم خلاف از اداره راهنمائی و رانندگی در حدود صلاحیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران قرار داده نشده است و به نظر نمیرسد که منظور قانونگزار حذف تمامی شغلهای خدماتی بوده باشد. از آنجا که بخشنامه های صادره از طرف اداره راهنمائی و رانندگی برخلاف مقررات قانونی اصدار یافته و خارج از حدود صلاحیت اداره مزبور می باشد, فلذا از آن هیات محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان آنها را دارد. مشاور فرماندهی و جانشین معاون راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 372- 1- 1221 مورخ 8/6/74 اعلام داشته اند تبصره 2 ماده 13 قانون تشکیل پست اعلام میدارد افرادی که قبل از تشکیل پست در زمینه عرضه خدمات فعالیت داشته بایستی ظرف یکماه از تاریخی که پست آگهی خواهد نمود وضعیت خود را با شرکت پست تطبیق دهند ماده 13 و 14 اشعار میدارد عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه خدمات مذکور اقدام نمایند. اقدام این معاونت در صدور دستورالعمل به معاونت های راهنمائی و رانندگی سطح کشور حسب در خواست پست جمهوری اسلامی ایران در تاکید بر اجرای دقیق قانون بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات قانون مذکور در باب کیفیت ارائه خدمات پستی و وظایف و مسئولیتهای شرکت پست, بخشنامه های مورد اعتراض مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
------------------------------------
8746 - 1- 1212 مورخ 27/11/73
معاونت راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا - اداره کل امور فنی فرماندهی محترم نواحی انتظامی (معاونت های راهنمائی و رانندگی) تسریع در امور ارسال و مراسلات بوسیله پست جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
پیرو شماره 8808= 1- 1212- 11/11/73
برابر اطلاع واصله تعدادی از شرکت های خصوصی اقدام به فعالیت جهت اخذ گواهی عدم خلاف و استعلام مالکیت خودروها نموده اند, با توجه به اینکه برابر مواد 13 و 14 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ؟ خدمات پستی در اختیار دولت است و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید از همکاری با شرکت های خصوصی از جمله شرکت خدمات خودروئی تهران پایاب خودداری گردد.
معاون راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا سرتیپ حیدری
--------------------------------------
6- 3-101-2 مورخ 6/12/73
از: ؟ راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا ( اداره کل امور انتظامی)
به: فرماندهان محترم نواحی انتظامی 26 گانه ( معاونت های راهنمایی و رانندگی و امور حمل نقل)
موضوع: ارائه خدمات پستی
سلام علیکم
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 16182 - 115- پ- 23/9/73 اعلام نموده طبق مواد 13 و 12 قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی مصوب 1366 عرضه خدمات پستی وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز شرکت پست ممنوع میباشد اخیراً عده ای با تاسیس شرکت های تحت عنوان تهران پایاب - تیپاکس و نظایر آن درخواست هائی را مظرح و تقاضای مجوز ارائه کارهای خدمات خودروئی را از بعضی از واحدهای راهنمایی و رانندگی مینمایند. با توجه به اینکه ارائه اینگونه فعالیت ها در حال حاضر انحصاراً مربوط به شرکت خدمات خودروئی پست بوده و سایر شرکت ها و همچنین اشخاص حقیقی و حققوی با هر اسم و عنوان که مجوز لازم را از شرکت پست دریافت نکرده باشند مجاز به فعالیت در این زمینه نمی باشند, خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای راهنمایی و رانندگی تابعه از دادن هر نوع مجوز باین قبیل افراد و موسسات خودداری و در این زمینه با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران همکاریهای لازم را معمول وصول و اجرای دستورالعمل را اعلام فرمایند.
معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا سرتیپ2 حیدری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
103
تاریخ تصویب :
1374/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :