جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 4/6/74 شماره دادنامه 89 کلاسه پرونده 74/44
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای علی اکبر حیدرزاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف. شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/556 موضوع شکایت آقای علی اکبر حیدرزاده بطرفیت نیروی انتظامی بخواسته اعتراض به رای صادره در مورد حکم بازخریدی و اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 160 - 10/3/73 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب. شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/182, موضوع شکایت خانم فروزنده واحدی بطرفیت نیروی انتظامی ارومیه بخواسته بازخریدی بی دلیل, طی دادنامه شماره 10 - 7/1/74 حکم بر ابطال بازخرید شاکیه صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محقق قائم مقام دیوان عدالت اداری, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه باینکه تاریخ اجرای بازخریدی شکات پرونده ها با هم متفاوت و به ترتیب قبل و بعد از لازم الاجراء شدن قانون ارتش میباشد, لذا تهافتی در آراء شماره 160 - 10/3/73 و 10 مورخ 7/1/74 شعبه دوم نبوده و متعارض تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قائم مقام دیوان عدالت اداری حسین محقق
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
89
تاریخ تصویب :
1374/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :