جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 6/3/74 شماره دادنامه 35 کلاسه پرونده 74/26
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای عباس اهورد.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه پنجم در رپونده کلاسه 72/1349
مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند: اینجانب دردادخواست تقدیمی خود بشعبه پنجم درخواست صدور حکم استحقاق دریافت ضرر و ریان وارده ناشی از تاخیر از صدور کارت معافیت از خدمت را نموده بودم, در حالی که شعبه محترم در مورد حکم معافیت از خدمت مبادرت بصدور رای نمود. در صورتی که اینجانب قبلاً کارت معافیت از خدمت را طی رای وحدت رویه 213 - 19/10/71 هیات عمومی دریافت کرده بودن و به دنبال تحصیل حاصل نبودم, نتیجه اینکه قرار رد شماره 1181 شعبه پنجم در تعارض با خواسته اینجانب صادر شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه رای شعبه در موردی صادر شده که خواسته شاکی نبوده (خواسته شاکی صدور حکم بر استحقاق دریافت ضرر و زیان بوده ولی حکم در خصوص درخواست معافیت از خدمت وظیفه صادر شده است) لذا قرار رد شماره 1181 - 26/10/73 صادره از شعبه پنجم نقض و رسیدگی مجدد بشعبه دیگر محول می شود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
35
تاریخ تصویب :
1374/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :