جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 25/1/75 شماره دادنامه 9 کلاسه پرونده 74/134
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای براز عزیز رحیمی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و18و20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف. شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/131 موضوع شکایت آقای حسین رضا زردکف به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته رسیدگی به باز خرید نمودن و اعاده بخدمت و... بشرح دادنامه شماره 221 - 28/4/69 حکم به فسخ تصمیم کمیسیون پنج نفری مبنی بر باز خریدری شاکی و استحقاق وی به اعاده بخدمت صادر و اعلام نموده است.
ب. شعبه پنجم در رسیدگی بپرونده کلاسه 70/866 موضوع شکایت آقای برادر عزیز رحیمی بطرفیت ژاندامری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعتراض به اخراج بشرح دادنامه شماره 272- 31/3/71 حکم برد شکایت صادر نموده است.
ج - شعبه هجدهم دررسیدگی بپرونده کلاسه 69/976 موضوع شکایت آقای محمود علی شریفی بطرفیت نزاجا بخواسته اعاده بکار بشرح دادنامه شماره 348 - 30/4/71 حکم به ورود شکایت شاکی دایر بابطال تصمیم کمیسیون ماده 118 مبنی بر اخراج شاکی صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه آراء مورد نظر متضمن استنباط مغایر از مقررات واحدی نمیباشد و آراء صادره مبتنی بر ارزیابی دلائل موجوده در پرونده است, لذا مورد از مصادیق آراء متعارض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
9
تاریخ تصویب :
1375/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :