جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 24/6/75 شماره دادنامه 120 کلاسه رپونده 71/155
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی - دادستان عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بندهای 2و3 بخشنامه شماره 1/12/401/35 - 31/6/71 فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی.
مقدمه - شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند, تصویر بخشنامه شماره 1/17/401/35 مورخ 31/6/71 ارسال می گردد. بندهای 2و3 بخشنامه مذکور به نظر وجهه قانونی ندارد خواهشمند است دستور فرمائید اقدام شایسته در این خصوص معمول و نتیجه را به این دادسرا منعکس نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه نامه مورخ 20/7/71 متضمن شکایت نسبت به بخشنامه شماره 1/17/401/35 - 31/6/71 و تقاضای ابطال آن بلحاظ مخالفت با قانون نمیباشد, لذا موضوع قابل طرح در هیئت عمومی شناخته نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
------------------------------------
وزارت کشور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
از: ؟
به : تیمسار فرماندهی محترم ناجا
موضوع: دستگیری پرسنل سپاه
سلام علیکم
؟ دستور فرمائید طی بخشنامه های به نواحی ناجا ابلاغ نمایند در راستای وظایف و ماموریت در برخورد با جرائم پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعم از رسمی - وظیفه و بسن مواردذیل را ملحوظ نظر را دهند
1- در جرایم مروب طه مواد مخدر پس از دستگیری بلافاصله مراتب را به حفاظت اطلاعات سپاه مستقر در منطقه و محل دستگیری اعلام و سایر مراحل پیگیری پرونده با حضور نماینده آن انجام شود.
2- ؟ برخورد با جرائم مشهود پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری متهم را بپرونده و ؟ مربوطه جهت سیر مراحل قانونی و پیگیریهای بعدی به حفاظت اطلاعات سپاه مستقر در محل دستگیری تحویل نمایند.
3- پیگیری و رسیدگی به سایر جرائم پرسنل مزبور د رغیر از موارد فوق را به حفاظت اطلاعات سپاه محول نمایند.
4- نواحی ناجا کلیه موارد مربوطه بهدستگیری و جرائم پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به حفاظت اطلاعات مربوطه منعکس نمایند.
سرتیپ ؟ الهی
فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
گیرنده:
ریاست محترم ؟ سپاه پاسداران عطف به مذاکرات برادر محترم جناب آقای نیلی جهت استحضار 1/17/؟/35 - 31/6/71 رونوشت شرح فوق جهت آگاهی و ابلاغ به پیوست جمعی و در نظر گرفتن مفاد آن به معافیتهای محترم ناحیه - تیمسار ریاست محتر بازرسی - ؟ ناحیه ؟؟ ویژه ؟ ؟؟؟؟؟

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
120
تاریخ تصویب :
1375/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :