جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 17/8/76 شماره دادنامه 108 کلاسه پرونده 76/154
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای یحیی اشجعی
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه 75/765
مقدمه: شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند: بصرف شکایات واهی پرونده اینجانب به کمیسیون ماده 99 قانون ناجا ارسال و اعضاء محترم کمیسیون بدون توجه به احکام صادره برائت اینجانب, نهایتاً به دو سال محرومیت از ترفیع باستناد برندهای 7و8 جدول شماره 4 آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح اظهار نظر نمودند . در رسیدگی شعبه پنجم دیوان دلایل اینجانب بر بی اعتباری تصمیم 10/5/75 هیات مذکور مورد توجه قرار نگرفته و لذا باستناد تبصره های الحاقی بماده 18 قانون دیوان درخواست رسیدگی به رای صادره را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
نظرباینکه حسب محتویات پرونده خطاهای انتسابی به آقای یحیی اشجعی واجد عناوین خطاهای مندرج در بند 8 ماده 4 آئین نامه انضباطی بوده, اعمال مجازات بیش از حداکثر مقرر در بند مذکور وجاهت قانونی نداشته است, لذا باستناد تبصره های 2و3 الحاقی 18 قانون دیوان عدالت اداری, دادنامه شماره 1725 مورخ 25/12/75 شعبه پنجم دیوان نقض و جهت رسیدگی مجدد بشعبه دوم محصول می شود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
108
تاریخ تصویب :
1376/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :