جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 1/9/76 شماره دادنامه 122 کلاسه پرونده 75/75
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای سید منصور علوی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 14971/1/1/س مورخ 14/9/72 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است , ریاست محترم ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخلاف موازین قانونی بشرح آتی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 14971/1/1/س مورخ 14/9/72 در خصوص پرسنل سپاه پاسداران که اقدام به اصدار حواله های صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین می نمایند خارج از حدود اختیارات وصلاحیت خود نموده است به نحوه که مفاد این بخشنامه مغایر و مخالف با اصول کلی حقوقی, فلسفه وضع قانون و معارض با صلاحیت خاص سایر مراجع ذی صلاح قانونی می باشد. قانونگذار در اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1372 انواع چک با ضمانت اجرائی حبس و جزای نقدی را احصاء نموده و حواله های صادره از صندوقهای قرض الحسنه را صرف نظر از نوع وابستگی مشمول مجازات قرار نداده است. طبق اصل 172 قانون اساسی تبصره 6 ماده واحده قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری , قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح صلاحیت محاکم نظامی صرفاً رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح است , علی ایحال آیا محاکم نظامی و دادسراهای نظامی که در معیت این محاکم می باشند صلاحیت رسیدگی بصدور حواله های بلامحل صندوقهای قرض الحسنه انصار المجاهدین را که افراد در غیر مسئولیت و وظایف نظامی یا انتظامی خود در فرض محال جرم بودن صادر می کنند دارند؟ بنابراین ستاد مشترک سپاه پاسداران با اصدار بخشنامه موضوع شکایت برای محاکم نظامی ایجاد صلاحیت نموده که این عمل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن ستاد محترم بوده است. ستاد سپاه پاسداران با اصدار بخشنامه موضوع شکایت ایجاد اماره قانون نموده و صرف عدم پرداخت یا کارسازی وجه حواله های صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین را اماره سوء نیت صادرکننده قلمداد و صادر کننده را قابل تعقیب اعلام نموده است. النهایه ابطال بخشنامه مورد شکایت را خواستارم. رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 877 - 224- 75- 3- 310 س مورخ 10/2/76 اعلام داشته اند, همانگونه که در ماده 37 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ملاحظه می گردد. قانونگذار محترم هرگونه اقدام از جانب پرسنل نیرهای مسلح را که موجبات بدبینی اشخاص به نیروهای مسلح را فراهم نماید, مستوجب کیفر دانسته, که یکی از این اقدام بزهکارانه که سبب صدور بخسنامه شماره 14971 - 1/1/س مورخ 14/9/72 از سوی ستاد مشترک سپاه به رده های تابعه شده است صدور حواله های بلامحل از سوی پرسنل سپاه می باشد که موجبات بدبینی را نسبت به سپاه و سایر پرسنل مخلص سپاه و بی اعتباری صندوق انصار المجاهدین را که صندوقی است وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی فراهم نموده اند, بخشنامه صادره از ستاد مشترک سپاه از جرم بودن یک فعل و یا ترک فعل جدیدی خبر نداده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه شماره 14971/1/1/س مورخ 14/9/72 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر معرفی متخلفین مذکور در بخش نامه فوق الذکر به مراجع قضائی صلاحیتدار الزاماً متضمن محکومیت و اعمال مجازات درباره آنان نیست و چون مصوبه مورد اعتراض حاوی وضع مقررات الزام آوری درباب تعیین مجازات نمی باشد موضوع از مصادیق مقررات دولتی مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
------------------------------------
شماره 14971/1/1/س مورخ 14/9/72

به: گیرندگان ذیل
از : ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بنا به اخبار واصله مشاهده گردیده که برخی پرسنل سپاه حقوق خود را با افتتاح حساب جاری از شعبه ؟؟؟؟/قرض الحسنه انصار المجاهدین دریافت می نمایند از دسته حواله هایی که در اختیار دارند استفاده ناصحیح نموده و مبادرت بصدور حواله بدون داشتن موجودی در حساب خود می نمایند که در نهایت مبلغ حواله ها وصول نمی گردد با عنایت به ؟ صندوق انصار وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد اینگونه اقدامات موجبات بدبینی ؟؟؟؟؟؟؟؟سپاه را فراهم می آورد. لذا بدینوسیله اعلام می گردد در صورت مشاهده تخلف بنحو فوق افراد خاطی از طریق دفتر قضایی سپاه به سازمان قضایی نیروهای مسلخ معرفی ؟اساس ماده 37 قانون مجازات و جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
ماده 37 قانون مجازات و جرائم نیروهای مسلح
هر کس که با اظهار و اقدام خود به نحوی از انحاء موجبات بدبینی اینهاص را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم میشود.
رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار سرتیپ پاسدار محمد باقر ؟؟

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
122
تاریخ تصویب :
1376/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :