جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 27/4/77 شماره دادنامه 81 کلاسه پرونده 75/67
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای محمد رضا اصغریان
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به دستورالعمل مورخ 10/5/73 سپاه پاسداران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, مدت هشت سال در خط مقدم جبهه افتخار خدمت را داشتم مدت هفت ماه حقوق و مزایای اینجانب بانضمام مبلغ پنجاه هزار تومان هزینه جنگی بنده پرداخت نشد, چون تقاضای رسمی شدن را نمودم اخراجم کردند , با تقدیم یک نسخه فتوکپی حکم صادره از شعبه پنجم که اعلام نموده در مورد خواسته ام بایستی هیات عمومی دیوان تصمیم گیرند بدستورالعمل مورخ 10/5/73 بمنظور تسویه حساب اعتراض داشته تقاضای رسیدگی دارم. نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 74/128 مورخ 31/3/77 اعلام داشته اند, دستورالعمل مورد اعتراض نمونه برگ تسویه حساب خدمتی است و ماهیتاً اطلاق مقررات دولتی را ندارد, لذا مورد از مصادیق آئین نامه های دولتی ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قابل استماع درهیات عمومی دیوان اداری بنظر نمی رسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
فرم تسویه حساب کارکنان سپاه پاسداران انقلاب که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است از مقوله و مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت محسوب نمی شود و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
81
تاریخ تصویب :
1377/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :