جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


تاریخ 31/4/1380 شماره دادنامه 136
کلاسه پرونده 77/340
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای نبی الله خسروی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال طرح تفصیلی اراک مصوب سال 1370 و بند10 صورتجلسه مورخ 22/3/1373 (کمیسیون 5 اراک ماده مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، در مورد یک باب ساختمان پلاک 11/1331 بخش 2 اراک پروانه تمدید بنادر 3/10/63 گرفته و بعدا" نیز گواهی پایان ساختمان مورخ 1/2/1364 را از شهرداری گرفتم مالکین باغ شمالی با کمک مامورین شهرداری توافقنامه ای به امضاء می رسانند که من حاضرم مقدار 3 متر درطول 20 متری ضلع شرقی زمین را رایگان در اختیار ساکنین کوچه قرار داده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نداشته باشد. بعدا" به شهرداری مراجعه نمودم اظهار داشتند که حد غربی کوچه بن باز با عرض 80/2 متر که واگذاری شارع از پلاکهای روبرو می باشد وشارع فوق در طرح تفصیلی به 12 متری تبدیل می گردد. اگر چنین پروژه ای برا یتبدیل 3متری به 12متری در کار بود باید همان از باغ بزرگ می دادند به عمل شهرداری مخالف با قانون اساسی بوده ودرخواست رسیدگی دارم 0 شهرداری اراک در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2662/14 مورخ 3/6/1375 العام داشته اند، زمین پلاک 11/1331 در مسیر خیابان 12 متری که براساس طرح تفصیلی مصوبه 17/2/1370 به تائید اعضای کمیسیون ماده پنج استان قرار گرفته خط پروژه تهیه شده دقیقا" مطابق با طرح تفصیلی بوده که با شکوائیه نامبدر مجددا" موضوع به کمیسیون ماده پنج مورخ 22/3/1373 ارجاع که طی بند شماره 10 صورتجلسه کمیسیون شهرداری را ملزم به رعایت طرح تفصیلی نموده که در زمان اجرای طرح لازم الاجراء می باشد توضیحا" اینکه در حال حاضر به دلیل عدم اولویت اجرای طرح ضروری نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل رسیدگی واتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است .نظر به اینکه قسمتی از طرح تفصیلی شهر اراک در مورد وقوع ملک شاکی بمنظور توسعه کوچه از مصادیق مصوبات دولتی موردنظر قانونگذار نیست ، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
136
تاریخ تصویب :
1380/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :