جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 9/12/66 کلاسه پرونده 65/40 شماره دادنامه 66/107
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی. آقای مهدی کیاکجوری
طرف شکایت: مدیر کل ثبت منطقه استان مازندران.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 2696 مورخ 20/4/63.
گردش کار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی, با شرح مطالبی نسبت به حکم شماره 145 مورخ 9/4/64 و بخشنامه شماره 2696 مورخ 20/4/63 شکایت میکند که پرونده امر ابتداعاً, در شعبه 14 دیوان , تشکیل و شعبه مزبور با صدور رای شماره 309 مورخ 5/6/65 , رسیدگی و اظهار نظر نسبت به بخشنامه مزبور را, در صلاحیت هیئت عمومی دیوان تشخیص, و باین اعتبار پرونده وفق مقررات , به هیات عمومی ارسال شد. بتاریخ فوق , هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب, تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و مقررات مربوط و تبادل نظر مشاوره, پیرامون موضوع, ختم را , اعلام و با اکثریت بشرح زیر, مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
با توجه به متن و محتوای دستورالعمل شماره 2696 مورخ 20/4/63 دیوان آنرا از مصادیق بخشنامه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, تلقی ننموده تا قابل طرح در هیئت عمومی , تشخیص گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
107
تاریخ تصویب :
1366/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :