جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


تاریخ 22/2/1380 شماره دادنامه 228
کلاسه پرونده 80/141
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد جواد محمدخانی
موضوع شکایت وخواسته : عدم تسری بخشنامه شماره 49013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران 0
مقدمه : شاکی بعد از دادخواست تقدیمی که بدوا" در شعبه بیستم بدوی مطرح رسیدگی بوده بشرح لایحه تکمیلی اعلام داشته اند،اینجانب مطابق دادخواست که بدوا" در شعبه بیستم مطرح بوده وجهت رسیدگی به هیات عمومی ارسال شده است ابطال بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 شهرداری تهران را نداشته و اعتراض به بخشنامه مذور از حیث عدم تسری آن نسبت به اینجانب بوده و خود را مشمول آن ندانسته لذا خواهشمنداست پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیستم بدوی تحویل گردد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجا مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

رای هیات عمومی
نظر به اینکه آقای محمدجواد محمدخانی بشرح نامه مورخ 30/5/80 اعلام داشته است که نسبت به بخشنامه مورد نظراعتراضی ندارد و خواستار ابطال آن نیست ، لذا به جهت عدم تحقق واجتماع شرایط مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
228
تاریخ تصویب :
1380/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :