جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.تاریخ 6/8/1380 شماره دادنامه 247
کلاسه پرونده 29/365
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مسعود صدیقی مقدم
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه : شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 21/804 موضوع شکایت آقای مسعود صدیقی مقدم پور به طرفیت کمیسیونهای ماده صد منطقه 2 شهرداری تهران به خواسته لغو آراء مورخ 30/8/1321 و 10/11/1370 بشرح دادنامه شماره 248 مورخ 29/2/1372 حکم به فسخ آراءکمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد و رسیدگی در کمیسیون بدوی صادر نموده است
ب - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 24/1298 موضوع شکایت آقای مسعود صدیقی مقدم پور به طرفیت شهرداری منطقه 2 و کمیسیون ماده صد به خواسته عدم اجرای دادنامه شماره 248 مورخ 29/4/1372 شعبه سوم دیوان و تبدیل جریمه اولیه از 000/500/2 ریال به 000/15000 ریال بشرح دادنامه شماره 1021 مورخ 20/7/1376 شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر نموده است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر مبنی بر استنباط متفاوت ومعارض از حکم واحد قانونگذار نیست ، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و موردی برای امعان نظر در این خصوص در هیات عمومی دیوان وجود ندارد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
247
تاریخ تصویب :
1380/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :