جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 27/6/68 شماره دادنامه 34 و 33 کلاسه پرونده 67/16
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
موضوع و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم , چهارم , ششم و چهاردهم دیوان , از سوی آقایان: علی اصغر کمالی فهیم و محمد علی با اخلاق شاندیز.
مقدمه: الف : شعبه چهاردهم در خصوص کلاسه پرونده 62/1117 موضوع شکایت آقای محمد علی با اخلاق شاندیز , بطرفیت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته : اضافه کار ساعتی بشرح دادنامه شماره 361 - 6/4/63 شکایت را رد نموده است.
ب - شعبه چهاردهم در خصوص کلاسه پرونده 62/1115 موضوع شکایت آقای علی اصغر کمالی فهیم ,ب طرفیت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , بخواسته: اضافه کار ساعتی به شرح دادنامه 362 مورخ 6/4/63 حکم برد شکایت صادر نموده است:
پ - شعبه چهارم در خصوص کلاسه پرونده 63/672 موضوع شکایت آقای علی بتول آقا, بطرفیت: سامان ثبت اسناد و املاک کشور, بخواسته: مطالبه اضافه کار ساعتی ششماهه دوم سال 1357 بشرح دادنامه 555 مورخ 13/9/64 حکم بورود شکایت صادر کرده است.
ح - شعبه ششم در خصوص کلاسه پرونده 63/573 موضوع شکایت آقای علی اکبر کمیلی , بطرفیت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, بخواسته: مطالبه اضافه کار شش ماهه دوم سال 1357 به شرح دادنامه شماره 256 مورخ 17/4/65 استحقاق شاکی را, بدریافت اضافه کار محرز, و رای به ورود, شکایت صادر کرده است.
خ - شعبه سوم در خصوص کلاسه پرونده 65/492 موضوع شکایت آقای احمد عنایتی بطرفیت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , بخواسته: اضافه کار ساعتی در شش ماهه دوم سال 57 بشرح دادنامه شماره 724 مورخ 23/10/65 حکم بورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, بریاست حجه الاسلام سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.
رای
آراء یاد شده, از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده, بنابراین قابل طرح تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
34
تاریخ تصویب :
1368/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :