جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 21/10/68 شماره دادنامه 97 کلاسه پرونده 66/21
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: عده ای از اهالی قم.
طرف شکایت: فرمانداری قم.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1471- 26/8/65.
مقدمه: عده ای از اهالی قم بشرح نامه تقدیمی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که نامه مزبور از طریق کمیسیون اصل نود بدیوان ارسال گردیده, اعلام داشته اند: فرماندار قم طی دستورالعمل شماره 1471 - 26/8/65 به اداره ثبت اسناد و املاک قم, اعلام نموده: تا در مقابل ارائه کارت بسیج اقتصادی شهری از خریدار نسبت بانتقال اموال غیر منقول خانه. زمین . ملک و مغازه یا واگذاری سرقفلی مغازه اقدام فرمایند: با توجه به مشکلات زیاد پیش آمده در شهر این دستورالعمل تقاضای ملغی نمودن آن را دارد. با انجام تبادل لایحه سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت کشور با ارسال تصویرنامه فرمانداری قم, مبادرت به ارسال پاسخ نموده است. در نامه فرماندار قم آمده است: با توجه به ضرورت و اهمیت مسائل امنیتی شهر قم, شورای تامین شهرستان جهت ؟ کنترل و مهار امر فوق , در جلسه مورخ 16/7/65 ضرورت ارائه کارت بسیج اقتصادی را, توسط خریدار در هنگام نقل و انتقال اموال غیر منقول تصویب نمود. اما مجدداً شورای تامین تاین شهرستان در جلسه مورخ 24/10/1366 محدودیت فوق الذکر و شرط ارائه کارت بسیج اقتصادی را لغو نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, بریاست حجه الاسلام سید ابوالفضل موسوی و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.
تصمیم دیوان
با توجه به مفاد نامه شماره 3636/ح - 12/9/67 فرماندار قم مبنی بر لغو دستورالعمل 1471 - 26/8/65 موجبی برای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری, بنظر نمیرسد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
97
تاریخ تصویب :
1368/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :