جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


بسمه تعالی
دادنامه شماره 195 تاریخ 6/9/69 پرونده کلاسه ه/ع69/23
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن عاملی. فرزند محمد جعفر.
طرف شکایت: وزارت دادگستری مدیریت محترم کارگزینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 469 معاون قضائی قوه قضائیه مورخ 27/12/68 و لغو تصمیم کمیسیون اجراء بند 12 از اصل 158 قانون اساسی مورخ 7/11/68 و الزام بر اجراء تبصره ذیل ماده 11 آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده واحده قانون الحاق چند تبصره بماده یک قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست ثبت شده بشماره 2343 مورخ 26/2/69 در پرونده کلاسه, 69/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری, اعلام شکایتی بموضوع شکایت و خواسته فوق, نموده و با انجام رسیدگیهای لازم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامه شماره 496/مق - 27/12/68 معاونت قضائی رئیس قوه قضائیه خطاب بمدیریت محترم کل کارگزینی وزارت دادگستری دائر بر اینکه: مدیریت محترم کل کارگزینی عطف بشماره 3905/ق/م - 12/12/68 ضمن اعاده سوابق با مذاکره ای که با ریاست محترم قوه قضائیه بعمل آمد, مقرر شد برای فارغ التحصیلان با مذاکره ای که با ریاست محترم قوه قضائیه بعمل آمد, مقرر شد برای فارغ التحصیلان که نمیخواهند به تعهد خودشان عمل کنند, مبلغ سه میلیون ریال , با توجه به هزینه های انجام شده, و تعهد اخذ شده, پرداخت نمایند. که از آن بعنوان بخشنامه در دادخواست شاکی, تقاضای ابطال به ادعای خلاف شرع و خلاف قانون بودن شده است. با توجه به نظریه شماره 991 - 16/8/69 شورای محترم نگهبان دائر بر اینکه: چون بخشنامه مورد نظر تقویتی است و جنبه کارشناسی دارد, خلاف شرع شناخته نشد. و با توجه باینکه بخشنامه مورد ادعا در قبال عدم انجام تعهد و با توجه به هزینه های انجام شده و تعهد اخذ شده, مقرر گردیده, و از جمله قراردادهای خصوصی است که تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد, نافذ میباشد, و اختلاف در میزان مبلغ هزینه های انجام شده, و تعهد اخذ شده با مبلغ معینه در این مقرره مبلغ سه میلیون ریال نیز امری حقوقی و ترافعی بوده, که در دادگاههای حقوقی دادگستری قابل رسیدگی است. بنابراین مقرره مذکور, مخالف قانون, و خارج از حدود و اختیار قوه قضائیه هم شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
195
تاریخ تصویب :
1369/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :