جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 13/5/71 شماره دادنامه 73 کلاسه پرونده 70/6
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی - آقای سید هادی تیموری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال موادی از آئین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی بشکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیونهای تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است با توجه در بعضی مواد تنظیمی این آئین نامه بنظر میرسد که به حیطه قانونگزاری وارد شده و انجام اعمال قضائی را به غیر واگذار کرده اند. علیهذا مستدعیت ابطال آئین نامه مذکور را صادر فرمایید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای
نظر باینکه قانون تعزیرات حکومتی موضوعا" منتفی و وجود خارجی ندارد آئین نامه اجرائی آن نیز منتفی میباشد لذا موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در بین نیست در نتیجه قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
73
تاریخ تصویب :
1371/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :