جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 3/6/71 شماره دادنامه 96 کلاسه پرونده 71/69
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی - محمد رضا بندرچی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 16 آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داتشه است: ماده 16 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب شورایعالی قضائی مخالف با شرع است زیرا طبق قوانین شرع مقدس قاضی تنها در صورتیکه عذر داشته باشد میتواند از رسیدگی خودداری کند و مواردی که در بندهای ماده 16 مزبور آمده شرعا مانع از رسیدگی دادرس و قاضی نیست لذا درخواست ابطال این ماده را دارم.
دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به هیات عمومی مبنی بر اعلام نظر در خصوص مغایرت ماده 16 آئین دادرسی دیوان با موازین شرعی طی نامه شماره 3548 - 21/5/71 اعلام داشته اند: با توجه به اینکه ماده 16 در موارد مذکور قاضی را از رسیدگی منع نمیکند و با عنایت به تعدد شعب دیوان عدالت اداری ماده 16 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای
چون آئین نامه مورد نظر شاکی ( ماده 16 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری) توسط فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع و در هیات عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص نگردیده شکوائیه مردود اعلام میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
96
تاریخ تصویب :
1371/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :