جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 23/8/71 شماره دادنامه 181 کلاسه رپونده 71/؟
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهران نوری
موضوع شکایت و خواسته: منع استفاده از قانون تعزیرات.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: قانون تعزیرات در تاریخ 18/5/62 در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی بمدت 5 سال بصورت آزمایشی قابل اجراء بوده است و این در حالیست که محاکم قضائی برای محکوم نمودن متهمین به قانون فوق الاشعار استناد مینمایند. در این خصوص استدعا دارد که اتخاذ تصمیم قانونی بعمل آید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای
موضوع عنوان شده قابل طرح در هیات عمومی و از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
قائم مقام رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسین محقق قمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
181
تاریخ تصویب :
1371/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :