جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 24/11/71 شماره دادنامه 233 کلاسه پرونده 70/117
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای ابوالفتح ابوالحسنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم تنظیم وکالتنامه های بلاعزل.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است تقریباً سه سال پیش بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدفترخانه های اسناد رسمی بخشنامه گردید که از تنظیم وکالتنامه های بلاعزل خودداری نمایند نظر باینکه بخشنامه مغایر قوانین ومقررات مدنی است ابطال بخشنامه مذکور را تقاضا دارم.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 5254/14 - 27/8/70 اعلام داشته اند نظر باینکه طبق اعلام اداره کل امور سردفتران و دفتر یاران سابقه ای از بخشنامه عدم تنظیم وکالتنامه های بلاعزل توسط دفترخانه بدست نیامد لذا خواهشمند است چنانچه مورد شکایت آقای ابوالفتح ابوالحسنی موضوعی غیر از مطلب مندرج در نامه فوق الذکر میباشد تصویر بخشنامه مشتکی را با توضیح روشن و منجز باین دفتر اعلام تا بررسی و پاسخ لازم در این زمینه داده شود.
شاکی نیز در پاسخ بنامه مزبور طی نامه مورخ 22/10/71 اعلام داشته است با توجه به جوابیه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت موضوع منتفی است مضافاً باینکه شکایتی از کسی ندارم فلذا خواهشمند است موضوع را مختومه تلقی فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون شاکی از شکوائیه خود منصرف گردیده موضوع قابل بررسی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
233
تاریخ تصویب :
1371/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :