جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 7/12/72 شماره دادنامه 208 کلاسه پرونده 72/222
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا محبت.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 32 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: نظر باینکه روش رسیدگی در دیوان معمولاً غیر حضوری است و طرف شکایت غالباً در پاسخ مدارک جدیدی را به محکمه ارائه میدهند, که شاکی از مطالب آن بی اطلاع است و دریافت رونوشت از اوراق پرونده هم معمولاً مورد موافقت رئیس شعبه قرار نمیگیرد, در نتیجه شاکی از یک حق مسلم دادرسی که اطلاع از موارد اتهام و دفاع ازآن است , محروم میگردد. لذا درخواست ابطال ماده 32 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه دادن رونوشت اوراق پرونده به اشخاص فاقد الزام قانونی میباشد و در صورت ضرورت اطلاع هر یک از طرفین شکایت از مفاد برخی از اوراق پرونده بمنظور پاسخگوئی نسبت به اعطاء رونوشت آنها با تشخیص قاضی شعبه مربوطه اقدام خواهد شد, مفاد تبصره ماده 32 آئین دادرسی دیوان که مقرر داشته دادن رونوشت از اوراق پرونده منوط به اجازه رئیس شعبه دیوان است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
208
تاریخ تصویب :
1372/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :