جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 15/8/72 شماره دادنامه 147 کلاسه پرونده 72/151
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای قدرت اله گرامیان, بوکالت از شرکت فردیسان
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 3353/3 - 27/6/57.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: سازمان ثبت طی بخشنامه 3353 - 27/6/57 دو بخش 5294/3 و 5407/3 را غیر ضروری اعلام و در عین حال تفسیر نا موجهی از ماده 144 قانون ثبت بعمل آورده و آنرا دنباله ماده 142 و صرفاً ناظر به املاک مجهول شناخته است و بدین ترتیب اجرای قانون را موقوف نموده است, لذا درخواست صدور رای بر غیر قانونی بودن مقاد بخشنامه 3353/3 - 27/6/57 را مینماید. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5046/14 - 29/6/72 اعلام داشته اند: اداره ثبت اهواز طبق مقررات و دستورالعملها و بخشنامه های ثبتی به وظایف قانونی عمل نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هایت عمومی
با توجه به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در باب جواز رسیدگی باعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از حیث مخالفت با قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه شکایت و اعتراض شاکی به کیفیت مورد ادعا انطباقی با مقررات ماده مذکور ندارد, و بدین جهت قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
147
تاریخ تصویب :
1372/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :