جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


تاریخ 31/6/75 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 72/74
مرجع رسیدگی - هیات عمومی عدالت اداری
شاکی - کارخانجات آردسازی کرمانشاه
طرف شکایت - سازمان غله کشور
موضوع شکایت و خواسته- ابطال هرگونه بخشنامه و دستورالعمل مخالف مصوبه 618/34 - 23/4/71 شورای اقتصاد
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند سازمان غله کشور با تفسیر غلط از بند الف مصوبه شماره 618/34 - 23/4/71 تاریخ اجرای این بند را 18/6/70 تعیین نموده و بند ب مصوبه را نیز بدون داشتن امکانات فنی و امعان نظر به روش تعیین کمیته موصوف در بند مذکور به مرحله اجرا در آورده و اداره کل غله کرمانشاه عدم اجرای صحیح مصوبه شورای اقتصاد را ناشی از صدور بخشنامه سازمان غله کشور اعلام نموده است بنابمراتب ابطال هرگونه بخشنامه و دستورالعمل مخال یا مخصص مصوبه شماره 618/34 - 23/4/71 شورای اقتصاد را خواستارم.
دفتر حقوقی و بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان کل غله کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18353 - 5112 مورخ 17/6/72 اعلام داشته اند, شورای اقتصاد در تاریخ 21/4/72 مصوبه جدیدی به شماره 584/34 - 2/5/72 تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده است تصور می رود مصوبه اخیرالذکر که جایگزین مصوبات قبلی می باشد اختلاف نظر در مورد تغییر بند الف مصوبه 618/34 - 23/4/71 را حل و فصل نموده باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیئت
نظر باینکه دستورالعمل مورد اعتراض بفرض مغایرت با مصوبه شورای اقتصاد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد. لذا موضوع قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
127
تاریخ تصویب :
1375/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :