جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 27/6/72 شماره دادنامه 119 کلاسه رپونده 72/3
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد آبائی.
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوع شکایت و خواسته: لغو بند 3 صفحه 69 دستورالعمل آموزشی سیستم عملیات اسناد و املاک سال 1369
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بند 3 صفحه 96 دستورالعمل آموزشی سیستم عملیات اسناد و املاک تدوین سال 1369 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که تمامی ادارات ثبتی مکلف و ملزم به اجرای دقیق آن هستند برخلاف صریح تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات حج و اوقاف و امور خیریه" href="/tags/64764/سازمان-حج-و-اوقاف-و-امور-خیریه/" class="link">سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 مجلس محترم شورای اسلامی بوده لذا تقاضای تقاضای ابطال بند مرقوم را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1574/14 - 11/5/72 و 5121/14 - 24/6/72 اعلام داشته اند مورد منحصراً یک دستورالعمل آموزشی است و در واحدهای ثبتی فاقد قدرت اجرائی می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون بشرح تلفنگرام مورخ 24/6/72 دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور العمل آموزشی سیستم عملیات اسناد و املاک سال 69 منحصراً جنبه آموزشی داشته و برای واحدهای تابعه و ذیربط لازم الاتباع نبوده است بنابراین از مصادیق نظامات و مقررات دولتی محسوب نمیشود و در نتیجه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
119
تاریخ تصویب :
1372/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :