جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 2/5/72 شماره دادنامه 63 کلاسه پرونده 72/64
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اصغر عطارپور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ذیل 12 قانون صدور چک" href="/tags/62630/ماده-12-قانون-صدور-چک/" class="link">ماده 12 قانون صدور چک
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: چون در عبارت ذیل 12 قانون صدور چک" href="/tags/62630/ماده-12-قانون-صدور-چک/" class="link">ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته در مورد این ماده شهادت شهود به تنهائی مثبت ادعانیست اعتبار شهادت بینه شرعیه لحاظ نشده, استدعای رسیدگی و ابطال آن می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به نظامات و مقررات دولتی و تقاضای ابطال آنها بلحاظ مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرارداد, و اعتراض نسبت به قوانین قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمیباشد, لذا اعتراض شاکی بعبارت ذیل 12 قانون صدور چک" href="/tags/62630/ماده-12-قانون-صدور-چک/" class="link">ماده 12 قانون صدور چک قابل طرح و اظهار نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
63
تاریخ تصویب :
1372/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :