جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/3/72 کلاسه پرونده 72/42 شماره دادنامه 49
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: امیر هوشنگ ساسان نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی ماده 55 قانون وکالت را خلاف قانون و شرع اعلام و درخواست ابطال آنرا نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای
باستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه و آئین نامه های دولتی قابل شکایت در هیات عمومی دیوان میباشد , لذا قانون مورد شکایت بلحاظ اینکه از مصوبات دولتی نیست قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
49
تاریخ تصویب :
1372/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :