جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 11/2/72 شماره دادنامه 25 کلاسه پرونده 72/21
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محن تافتاچی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و تفسیر آن و ماده 35 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری .
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی ماده 18 قانون دیوان را مخالف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی دانسته و تقاضای ابطال ماده مذکور و تفسیر آن و ماده 35 آئین دادرسی دیوان را نموده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام و شرع و مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها با جهات مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قراردارد, بنابراین اولاً اعتراض بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و تفسیر آن که از مصادیق مصوبات قوه مجریه نیست قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمیباشد. ثانیاً متن ماده 35 آئین دادرسی دیوان بلحاظ انطباق و با ماده 18 قانون فوق الذکر و انعکاس حکم مندرج در آن مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
25
تاریخ تصویب :
1372/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :