جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


بسم تعالی
تاریخ 16/7/73 شماره دادنامه 78 کلاسه پرونده 73/118
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته : نقض دادنامه صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 72/987 باستناد قانون الحاق پنج تبصره به قانون دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی بشرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند: اولاً آقای قدس الهی شاکی پرونده شعبه سیزدهم برخلاف آنچه در دادخواست استخدامی خود عنوان نموده و مستند رای دیوان قرار گرفته نامبرده تقاضای مشروح بازنشستگی خود را که دلالت بر بیماری زخم معده واثنی عشر و دیسک کمر داشته است در تاریخ 20/10/71 به ریاست دادگستری متبوعه تقدیم داشته که نهایتاً موجب صدور حکم بازنشستگی شماره 86563/4 - 11/11/71 گردیده,ادعای آقای الهی درخصوص بروز جنون آنی به هنگام نوشتن تقاضای بازنشستگی به بذله گوئی شباهت بیشتری دارد تابیان واقعیت, زیر ایشان یکبار دیگر در سال 1359 بزعم خودشان دچار این جنون آنی شده و درخواست بازنشستگی نمودند که پس از صدور حکم و گذشت اندک مدتی از وضعیت پیش آمده اعلام انصراف نموده و بخدمت بازگشتند و با عنایت بمراتب فوق استدلال شعبه سیزدهم در مسلوب الاختیار بودن آقای قدس الهی سالبه بانتفاء موضوع است. ثانیاً تذکر موارد متعدد بیماری در تقاضای بازنشستگی حکایت از ارادی بودن درخواست مطروحه را مینماید والا مشارالیه میتوانست ظرف مدت بیست روز تا صدور حکم بازنشستگی از تصمیم خود عدول نماید. ثالثاً در صدور دادنامه معترض عنه به مقررات ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی عنایتی نشده است. تمسک شاکی به حسن سابقه استخدامی نمیتواند بمنزله ایجاد تکلیف برای وزارت دادگستری در اعاده بخدمت وی و لاجرم نقض قوانین و مقررات تلقی گردد. فلذا بازنشستگی آقای قدس الهی منطبق با قواننی و مقررات موضوعه بوده, علیهذا ابطال رای صادره مورد تقاضاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
چون شاکی بنا به تقاضای خود و براساس بند الف تبصره یک ماده دو قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/68 بازنشسته شده و از این حیث تخلفی از مقررات بعمل نیامده است, لذا دادنامه شماره 46 مورخ 15/2/73 شعبه سیزدهم دیوان در پرونده کلاسه 72/987 مبنی بر تایید ادعا و شکایت او بخواسته لغو حکم بازنشستگی موافق قانون نیست , مستنداً به تبصره 2 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/72 نقض میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
78
تاریخ تصویب :
1373/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :