جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

بسمه تعالی
تاریخ 2/7/73 شماره دادنامه 70 کلاسه پرونده 73/108
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای التفات بختیار زاده.
موضوع شکایت و خواسته: تجدید نظر و فسخ دادنامه شماره 194 - 9/11/72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی درخواست فسخ رای صادره از هیات عمومی دیوان در پرونده کلاسه 72/104 را نموده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری و آئین نامه اجرائی آن تقاضای شاکی در خصوص تجدید نظر در رای هیات عمومی دیوان قابل رسیدگی و استماع نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
70
تاریخ تصویب :
1373/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :