جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 15/5/73 شماره دادنامه 51 کلاسه پرونده 73/82
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سید نورالدین شجاعی.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه 72/338- 72/1679 باستناد قانون الحاق پنج تبصره به قانون دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه اعلام داشته است: رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه 72/338 - و 72/1679 برخلاف قانون صادر گردیده است, لذا درخواست نقض آنرا دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
نظر باینکه خواسته شاکی در شعبه دهم دیوان مستند به دادخواست تقدیمی شکایت از تصمیم مورخه 29/2/69 کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد و نظر باینکه شکایت مطروحه در شعبه چهارم طی کلاسه های 77/4/1679و 72/4/338 دلالت بر شکایت از تصمیم کمیسیون مذکور که در تاریخ 28/5/71 اتخاذ گردیده میباشد, و نیز نظر باینکه علاوه بر شکایت فوق شاکی از اقدامات تملیکی اداره کل زمین شهری استان فارس و اداره کل آموزش و پرورش همان استان هم اعلام شکایت نموده است لذا بلحاظ تفاوت آشکار در خواسته های مطروحه در شعبه دهم و چهارم دیوان , موضوع از مشول بند پ ماده 14 آئین دادرسی دیوان خارج است و بنابمراتب فوق آراء شماره 1380و 1379 - 3/9/72 صادره از شعبه چهارم که خلاف قانون صادر گردیده, نقض و پرونده برای رسیدگی بشعبه دیگر ارجاع خواهد شد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
51
تاریخ تصویب :
1373/05/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :