جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 9/10/74 شماره دادنامه 180 کلاسه پرونده 74/127
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری بنیاد شهید انقلاب اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 73/1103 مستند به قانون الحاق 5 تبصره بمواد 15,18,19 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه اعلام داشته اند: در خصوص پرونده کلاسه 73/1103 مطروحه در شعبه 12 که منتهی بصدور دادنامه شماره 618 مبنی بر نقض رای شماره 677 هیات بدوی این نهاد به دلیل نگارش گردش کار خارج از متن رای گردیده باستحضار می رساند نظر به اینکه هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری بر طبق ماده 39 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری جهت صدور رای مکلفند از فرم های مخصوص که توسط هیات عالی نظارت تهیه و ابلاغ میشود استفاده نمایند, و با توجه به اینکه فرم رای منقوض طی نامه شماره 79/33 مورخ 21/1/73 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به کلیه هیاتها جهت بهره برداری ابلاغ شده است, مضافاً اینکه محکومیت کارمند در متن آراء قید میشود و گردش کار خلاصه ای از سیر مراحل رسیدگی میباشد و نگارش آن قبل یا بعد از متن رای تاثیری در مفاد آراء ندارد. علی ایحال با عنایت به قطعیت حکم صادره توسط شعبه 12 آن دیوان و مستنداً به قانون الحاق 5 تبصره بمواد 15,18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 29/2/72 نسبت به رای صادره اعتراض داشته و خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان مطرح و نتیجه به این نهاد اعلام گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
نظر باینکه رای شماره 677 - 5/7/73 هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری متضمن عنوان خطای ارتکابی مستخدم ( تسامح در حفظ اموال دولتی) و مستند به مقررات قانونی مربوط میباشد و از این حیث رای مذکور خالی از اشکال بوده است لذا دادنامه شماره 618 مورخ 25/5/74 شعبه دوازدهم نقض میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
180
تاریخ تصویب :
1374/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :