جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 11/9/74 شماره دادنامه 158 - 157 - 156 - 155 - 161- 160 - 159 - 164 - 163 - 162 کلاسه پرونده 74/47 - 74/48 - 74/49 - 74/50 - 74/59 - 74/60 - 74/61 - 74/62- 74/70 - 74/80
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سبف اله دستوری . آقای تیمور سمواقیان . آقای کریم خان احمدی . خانم فروغ خوشنویس . آقای سید منصور فتاحی. آقای هوشنگ رنگرز تهرانی فرد. آقای محمد روحانی . آقای محمود عنیا. آقای روح اله رادی پور.
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1650/5 - 7/2/70.
مقدمه: شکایت بشرح دادخواستهای تقدیمی اعام داشته اند اخیراً سازمان ثبت طی بخشنامه شماره 1650/5- 7/2/70 به دفاتر ثبت اسناد رسمی اعلام نموده که برای معامله املاک واقع در پلاک ثبتی 126 بخش 11 تهران که طبق آراء صادره از دادگاه مدنی خاص و دیوان عالی کشور طلق بوده تعهدی از مالکین اخذ که هیچگونه اعتراضی به ادعای وقفی بودن آن نداشته باشند, با عنایت به مفاد دادنامه های اصداری و مغایرت بخشنامه فوق الاشعار با مفاد حکم دادگاه تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشکایات مذکور طی نامه شماره 6498/11 - 29/8/74 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 1769/101 - 9/8/74 اداره کل ثبت استان تهران نموده است. در نامه مذکور آمده است, صدور بخشنامه شماره 1650/5 - 7/2/70 این اداره کل مستند بنامه شماره 6000 س /2 - 26/12/69 اداره کل امور اسناد و سردفتران و قسمت اخیر نامه شماره 162 - 15/12/69 شعبه 118 دادگاه مدنی خاص تهران بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره ای نیست, لذا موضوع از مصادیق مصوبات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود, و قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
164
تاریخ تصویب :
1374/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :