جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/7/74 شماره دادنامه 123 کلاسه پرونده 74/38
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : دادرس دیوان عدالت اداری آقای عرفانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 دیوان
مقدمه: الف - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/47 موضوع شکایت سید محمد پیشنمازی بطرفیت دادگاه انتظامی تجدید نظر سردفتران و دفتریاران مازندران بخواسته نقض حکم شماره 6 مورخ 30/7/70 مبنی بر انفصال از خدمت بشرح دادنامه شماره 131 - 4/3/72 دیوان را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت بشایستگی مراجع قضائی صادر نموده است.
ب - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/250 موضوع شکایت آقای احمد علی سیروس بطرفیت سازمان ثبت اسنادو املاک کشور بخواسته ابطال نامه شماره 1861/10 - 7/2/72 مبنی بر انفصال موقت بشرح دادنامه شماره 241 مورخ 2/6/72 حکم به ابطال ابلاغ مورد شکایت صادر نموده است.
ج - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/163 موضوع شکایت آقای احمد علی سیروس بطرفیت اداره کل ثبت استان تهران بخواسته ابطال نامه مورخ 12/2/72 اداره کل ثبت استان تهران و تحویل دفترخانه حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه موضوع پرونده کلاسه 72/8/250 اعتراض به تصمیم و دستور انفصال موقت صادره از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده , در حالیکه موضوع پرونده کلاسه 71/3/47 شعبه سوم اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران میباشد, لذا بلحاظ مغایرت موضوع ، شکایت از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
123
تاریخ تصویب :
1374/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :