جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 24/4/74 شماره دادنامه 68 کلاسه پرونده 74/4
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شکراله صفری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1061/3 - 18/5/66 اداره کل امور املاک سازمان ثبت کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است آستان قدس رضوی ضمن نامه شماره 4272/10 - 8/4/66 بعنوان اینکه کمیسیون مقرر در ماده 2 آئین نامه اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات قریه اوین پلاک 68 اصلی بخش 11 تهران را موقوفه تشخیص داده و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که نقل و انتقال عرصه و اعیان پلاکهای فرعی قریه فوق را ممنوع و مراتب را به تمام دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نماید و سازمان مذکور هم بدون توجه به وجاهت قانون این تقاضا و محق بودن متقاضی در آن و مجاز بودن خود به این کار مراتب را طی بخشنامه شماره 1061/3 - 18/5/66 به ثبت منطقه تهران و ثبت مذکور طی شماره 72230/5 - 2/6/66 به دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده و دفاتر اسناد رسمی هم بر این اساس از ثبت معاملات راجع به قریه اوین خودداری نموده اند . مرجع رسیدگی به اصل وقفیت و ممنوع المعامله نمودن موارد ادعائی وقف دادگاه مدنی خاص می باشد که به علت عدم تمکین اینجانب و سایر مالکین به نظریه ابرازی پرونده ای در دادگاه 42 عمومی مطرح و در جریان رسیدگی است. بخشنامه های فوق الاشاره چه از جهت عدم صلاحیت آستان قدس رضوی بر بازداشت رقبات و چه از جهت عدم صلاحیت کمیسیون بر صدور چنین قراری و چه از جهت فقدان اختیار و تکلیف اداره ثبت به عمل به چنین تقاضائی فاقد مبنا و مجوز قانونی است, تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال آن را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت طی نامه شماره 1515/11 - 3/3/74 در پاسخ بشکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 982/41 مورخ 30/2/74 اداره کل امور املاک سازمان ثبت نموده است. در نامه اخیر آمده است: ضمن بخشنامه شماره 1061/3 مورخ 18/5/66 فتوکپی نامه شماره 6426/4272/100 - 8/4/66 آستان قدس رضوی جهت اطلاع دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه و ابلاغ آن به ادارات کل ثبت مناطق ارسال گردیده است . در اینجا لازم بذکر است که چون قطعیت رای کمیسیون اعلام نشده بود برای حفظ حقوق خریداران احتمالی تاکید شد که این فتوکپی جهت اطلاع دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود بعداً سازمان زمین شهری بنظریه کمیسیون اعتراض نموده و موضوع در شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران تحت رسیدگی است و سوابق موجود در این اداره کل از اتخاذ تصمیم نهائی احتمالی دادگاه حکایتی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات
نظر باینکه نامه شماره 1061/3 - 18/5/66 اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرفاً مفید ارسال نامه شماره 6426/4272/100 - 8/4/66 آستان قدس رضوی به اداره کل ثبت تهران جهت ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه می باشد و متضمن عنوان بخشنامه و آئین نامه مورد نظر قانون در ماده 25 نمیباشد, لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری, تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
68
تاریخ تصویب :
1374/04/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :