جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 30/7/74 کلاسه پرونده ؟؟ شماره دادنامه 26
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد جعفر خاور پور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم دیوان عدالت اداری و شعبه دهم دیوانعالی کشور.
مقدمه: شاکی طی نامه های تقدیمی مدعی تعارض رای صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 69/1203 با آراء صادره از شعبه دهم دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 14/520 و 17/2889 گردیده و خواستار رسیدگی و صدور رای وحدت رویه در این زمینه شده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
؟؟ آراء صادره از شعبات دیوان عدالت اداری و شعبه دهم دیوان عالی کشور در محدوده آراء متعارض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
26
تاریخ تصویب :
1374/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :