جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 9/2/74 شماره دادنامه 21 کلاسه پرونده 74/17
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خرده مالکین روستای سیاه افشار
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 72/105و 72/106
مقدمه: شکات طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند با اجازه حاصله از تبصره های 2و3 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/72 مجلس شورای اسلامی و ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون یاد شده مصوب 30/8/72 تقاضای طرح پرونده در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه های 790و 764 شعبه هفدهم را با توجه به دلایل زیر داریم. در صفحه دوم دادخواست به رای وحدت رویه لازم الاتباع هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 223 - 222 - 221 - 220 - 219 - 218 - 217 - 216 مورخ 27/9/69 استناد نموده ایم, معهذا هیچ گونه عنایتی از طرف شعبه محترم 17 دیوان به رای لازم لاتباع مذکور بعمل نیامد. دلائل زیادی در پرونده امر وجود دارد که قسمت عمده ای زمین مورد شکایت تا پایان سال 1369 و در طول مدت قانونی در اختیار و تصرف مالکین ( شکات) بوده است و از این لحاظ مشمول قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر (کشت و موقت) نمیشود و شعبه محترم صادرکننده به دلائل مذکور عنایت نفرموده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
نظر باینکه اسناد و مدارک ارائه شده در پرونده وسیله شکات تا حدودی مثبت این است که زمین مورد بحث در سال 59 و قبل از آن درید شکات بوده و زارعین تصرفی که مورد نظر قانونگزار باشد در آن نداشته اند, لذا رای شماره 764- 8/9/73 شعبه هفدهم که بدون در نظر گرفتن اسناد و مدارک فوق الذکر صادر گردیده , نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
21
تاریخ تصویب :
1374/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :