جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 21/2/75 شماره 12 کلاسه پرونده 75/10
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای پرویز اشتری بوکالت آقای معینی.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 74/467 باستناد به تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه مشروح تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته اند: کلیه اقدامات و تصمیمات اداره ثبت احوال و شورای تامین استان باطل و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته, و ناقض قوانین آمره ( مواد 976 و1292 قانون مدنی و ماده یک قانون ثبت احوال ) و مخالف نظم عمومی است و موکل را از حقوق مدنی محروم نموده است و دادنامه صادره از شعبه چهاردهم در ارتباط با شکایت مورد نظر بهیچ وجه با موازین قانونی مطابقت ندارد و استنباط دیوان فاقد دلیلی اثباتی و مخالف دلایل موجود در رپونده است, لذا تقاضای رسیدگی و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دیوان عدالت اداری را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات
با توجه به بند 2 ماده 976 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 45 قانون ثبت احوال و عنایت به رای دادگاه مدنی خاص که متضمن ثبوت نسب فرزندی آقای لوئی معینی به آقای ابراهیم معینی تبعه ایران می باشد. رای شماره 928 - 15/11/74 شعبه چهاردهم باستناد تبصره 2 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12
تاریخ تصویب :
1375/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :