جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

بسمه تعالی
تاریخ 1/2/75 شماره دادنامه 13 کلاسه پرونده 75/9
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری وزارت جهاد سازندگی موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه دوم در پرونده کلاسه 71/9/719 به استناد تبصره های 2و3 ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند: ریاست محترم شعبه دوم قسمت دوم استدلال خود مدعی فقدان ادله مثبته بر سوء نیت و تقصیر آقای نظر علی اردشیری شده, در صورتیکه اولاً با توجه به بند 2 ماده 11 قانون تشکیل دیوان و ماده 26 قانون رسیدگی بتخلفات اداری حاکم در زمان صدور رای هیات تجدید نظر, دیوان محترم صرفاً صلاحیت رسیدگی به آراء قطعی هیاتها را دارا می باشد و این در حالیست که در قانون مصوب 9/4/71 تخلفات اداری به قصور و تقصیر تفکیک نشده , بلکه این موضوع در قانون سابق پیش بینی شده بود, افزون بر آن طبق ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون حاکم مصوب 25/5/71 هیات محترم وزیران تشخیص و تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین قانونی بعهده هیات رسیدگی کننده محول شده. بناء علیهذا ورود شعبه در رسیدگی بمرحله بدوی پرونده نقض صریح مواد مذکور و مغایر با اصول و ضوابط حقوقی و حدود صلاحیت اختصاصی حاکم بر آن مرجع می باشد اساس دادنامه را سست و بی اعتبار می سازد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
با توجه به رای هیات رسیدگی بتخلفات اداری و اتهامات منتسبه و سایر محتویات پرونده و اینکه اعتراض شاکی به رای متضمن اشکالی که مثبت نقض مقررات و قوانین باشد نبوده لذا رای شماره 277 - 9/5/74 نقض و رسیدگی بشعبه دیگر دیوان محول میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13
تاریخ تصویب :
1375/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :