جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 17/9/75 شماره دادنامه 194 کلاسه پرونده 75/178
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی - منوچهر شایگان
طرف شکایت - اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
موضوع شکایت و خواسته- ابطال نامه شماره 673 - 34 مورخ 17/6/75
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامه شماره 6173/34 - 17/6/75 تصمیم داشته وکالتنامه هائی را که وکلای دادگستری با اشخاص تنظیم می نمایند مخصوص دادگاهها بوده و وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد می توان قابل ترتیب اثر در ادارات ثبت باشد. در این نامه برداشت نادرست از ماده 63 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامه شماره 6173 - 27/6/75 اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به کانون وکلای دادگستری مرکز مشعر برالزام وکلای دادگستری به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در عداد مکاتبات اداری قرار دارد و از مقوله مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود و بدین جهت قابل طرح و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. توضیح اینکه دستورالعمل شماره (781 /34 - 23/8/73 اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام وکلای دادگستری به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی بمنظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک بشرح رای شماره 175 - 12/8/75 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
194
تاریخ تصویب :
1375/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :