جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 26/10/75 شماره دادنامه 221 کلاسه پرونده 75/232
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی - مدیر کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور
موضوع شکایت و خواسته - نقض رای صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 73/189
مقدمه - شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند شعبه سیزدهم دیوان به دفاعیات مستدل دفتر حقوقی این وزارت در رسیدگی به رپونده کلاسه 73/189 توجه ننموده خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع مستنداً به قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 دیوان عدالت اداری دادنامه صادره نقض شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای هیات
چون دعوای مطالبه خسارت موضوع دادخواست تقدیمی تابع قواعد حقوق خصوصی و از نوع دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری میباشد و از مصادیق و از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمی رود لذا مستنداً به تبصره 2 الحاقی بماده 15 قانون دیوان عدالت اداری رای شماره 405 - 5/5/75 شعبه سیزدهم نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
221
تاریخ تصویب :
1375/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :