جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


تاریخ 4/12/75 شماره دادنامه 310 کلاسه رپونده 75/252
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی - آقای عبداله شیخ الاسلامی
موضوع شکایت و خواسته - ابطال رای شماره 1918 - 8/8/74 شورای عالی ثبت
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند , در رای شماره 1918 - 8/8/74 شورای عالی ثبت عملاً مفاد ماده 29 آئین نامه اجراء ثبت را از بین برده و در آن هیچگونه اشاره ای به قانون نشده است, بنابمراتب خواستار ابطال آن می باشم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای هیات
چون رای شماره 1918 - 8/8/74 شورایعالی ثبت از مصادیق نظامات و مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا اعتراض نسبت بآن قابل طرح و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان تشخیص نمیشود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
310
تاریخ تصویب :
1375/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :