×

درصورتی که مورث خوانده درحین فوت مالی نداشته ومشارالیهاازترکه او استفاده نکرده باشد،الزام اوبه تادیه دین متوفی صحیح نخواهدبود

درصورتی که مورث خوانده درحین فوت مالی نداشته ومشارالیهاازترکه او استفاده نکرده باشد،الزام اوبه تادیه دین متوفی صحیح نخواهدبود

درصورتی-که-مورث-خوانده-درحین-فوت-مالی-نداشته-ومشارالیهاازترکه-او-استفاده-نکرده-باشد،الزام-اوبه-تادیه-دین-متوفی-صحیح-نخواهدبود

وکیل


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که مورث خوانده درحین فوت چیزی نداشته ومشارالیهاازترکه اواستفاده نکرده باشدالزام اوبه تادیه دین متوفی صحیح نخواهدبود.
حکم شماره 1765-30/10/26شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1765

تاریخ تصویب : 1326/10/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.