×

مقصودازحق تقدم دولت درماده 19 قانون متمم بودجه سال 1313نسبت به اموال طلق مدیون است نه مالی که مقیدوعینا متعلق حق دیگران است

مقصودازحق تقدم دولت درماده 19 قانون متمم بودجه سال 1313نسبت به اموال طلق مدیون است نه مالی که مقیدوعینا متعلق حق دیگران است

مقصودازحق-تقدم-دولت-درماده-19-قانون-متمم-بودجه-سال-1313نسبت-به-اموال-طلق-مدیون-است-نه-مالی-که-مقیدوعینا-متعلق-حق-دیگران-است
رای دیوان عالی کشور
باملاحظه اصول وقوانین مربوطه محرزاست که مقصودازحق تقدم دولت در ماده 19قانون متمم بودجه سال 1313نسبت به اموال طلق مدیون است نه مالی که مقیدوعینامتعلق حق دیگراست وطبق قانون ثبت هم مبیع بشرط ملک طلق بایع نمی باشدومحل مقیداستیفاءاصل ثمن واجورآن است .
حکم شماره 225-12/2/18شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 225

تاریخ تصویب : 1318/02/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.